Program ranog učenja 1 - Učimo boje, Učimo brojeve, Učimo životinje

Program ranog učenja 1 - Učimo boje, Učimo brojeve, Učimo životinje
Autor:
Mirjana Martan
Ilustrator:
Format:
Broj stranica:
ISBN, Izdavač: Artmedia
Uvez:
Cijena:
135,00 kn
Internet cijena:
135,00 kn
Vaša ušteda:
- kn

Komplet od 3 edukativna CD-a s interaktivnim igrama edukativnog sadržaja namijenjena su učenju određenih tema i razvijanju vještina primjerenih dječjoj dobi od 3 do 5 godina. Program ranog učenja 1 obuhvaća 3 teme: Životinje, Boje i Brojeve. Zanimljiv i sadržajno i vizualno te prilagođen dječjoj dobi, popraćen audio zapisom razvijen je u namjeri da zainteresira dijete i zadrži njegov interes, te pomogne u razvijanju koncentracije, percepcije te motoričkih vještina. Igre su razvijane na način da učenje učine zabavnim, a sadržaj lako razumljivim.

Interaktivne igre za djecu mlađe dobi (3-5 godina):

- učimo boje
- učimo brojeve
- učimo životinje
- širenje rječnika
- razvoj fonematskog sluha
- razvoj pažnje
- razvoj vizualne percepcije
- razvoj pamćenja
- razvoj koncentracije

 

Pogledajte video isječak CD-a Učimo Boje

 >>>

Pogledajte video isječak CD-a Učimo Brojeve

 >>>

Pogledajte video isječak CD-a Učimo Životinje

 >>>

 

Svaki CD može se naručiti i pojedinačno:

Učimo boje

Igre za učenje boja 
za djecu mlađe dobi:

- učenje boja
- razlikovanje boja
- razvoj fonematskog sluha
- razvoj pažnje
- razvoj vizualne percepcije
- razvoj pamćenja
- listići za ispisivanje za razvoj grafomotorike
 

CD Učimo boje je edukativni, interaktivni CDza učenje boja za djecu ranog vrtićkog i predškolskog uzrasta. Učenje postaje zabavno kroz različite igre tematskih sadržaja, a na djeci prihvatljivom mediju djeluje i poticajno na razvoj različitih vještina te početnih spoznaja. Na listićima za ispisivanje djeca mogu bojati rukom na papiru čime se ujedno razvija i fina motorika.

CD UČIMO BOJE omogućuje djeci učenje boja, u ranoj dobi, na zabavan i lagan način, te ujedno pomaže u razvijanju memorije, logike, koncentracije te vizualne percepcije.

CD je namijenjen djeci od 3 do 5 godina.

Autor: Mirjana Martan
Nakladnik: Artmedia, multimedija i izdavaštvo, Varaždin
Format: CD

Učimo brojeve

Igre za učenje brojeva 
za djecu mlađe dobi:

- učenje brojeva
- brojanje
- početno zbrajanje
- veći-manji
- razvoj fonematskog sluha
- razvoj pažnje
- razvoj vizualne percepcije
- razvoj pamćenja
- listići za ispisivanje za razvoj grafomotorike
 

CD Učimo brojeve je edukativni, interaktivni CD za učenje brojeva, brojenje i početno zbrajanje za djecu ranog vrtićkog i predškolskog uzrasta. Učenje postaje zabavno kroz različite igre tematskih sadržaja, popraćeno audio zapisom, a na djeci prihvatljivom mediju djeluje i poticajno na razvoj različitih vještina potrebnih za početno usvajanje brojeva. Na listićima za ispisivanje djeca mogu uvježbavati i pisanje brojeva.

CD UČIMO BROJEVE omogućuje djeci učenje brojeva, u ranoj dobi, na zabavan i lagan način, te ujedno pomaže u razvijanju memorije, logike, koncentracije te vizualne percepcije.

CD je namijenjen djeci od 3 do 5 godina.

Autor: Mirjana Martan
Nakladnik: Artmedia, multimedija i izdavaštvo, Varaždin
Format: CD

Učimo životinje

Igre  sa životinjama 
za djecu mlađe dobi:

- domaće životinje
- divlje životinje
- životinje u vodi
- tko gdje živi
- tko što jede
- kako se tko glasa
- razvoj fonematskog sluha
- razvoj pažnje
- razvoj vizualne percepcije
- razvoj pamćenja
- listići za ispisivanje za razvoj grafomotorike
 

CD Učimo životinje je edukativni, interaktivni CD za učenje naziva najčešćih domaćih i divljih životinja za djecu ranog vrtićkog i predškolskog uzrasta. Učenje postaje zabavno kroz različite igre tematskih sadržaja, audio zapise glasanja životinja, a sve na djeci prihvatljivom mediju. Učenje kroz igru djeluje poticajno na razvoj različitih vještina kod djece. Na listićima za ispisivanje djeca mogu bojati životinje na papiru.

CD UČIMO ŽIVOTINJE omogućuje djeci učenje u ranoj dobi, na zabavan i lagan način, te ujedno pomaže u razvijanju memorije, logike, koncentracije te vizualne percepcije.

CD je namijenjen djeci od 3 do 5 godina.

Autor: Mirjana Martan
Nakladnik: Artmedia, multimedija i izdavaštvo, Varaždin
Format: CD

 

 

Instalacija

CD Učimo boje, Učimo životinje, Učimo brojeve pokreću se bez instalacije, direktno sa CD-a i rade na svakom kompjutoru koji ima instalirane Windowse XP / Vista / 7 / 8.

 

Rano učenje

 

Rana dob djeteta najkritičnije je razdoblje za učenje zbog toga što je kod djece u toj dobi najrazvijenija znatiželja te ona rado istražuju, lako uče i spoznavaju nove pojmove, te na taj način razvijaju maštu i proces kreativnog razmišljanja, stječu navike učenja i razvijaju vještine koje su neophodne kasnije, za predškolski i školski uzrast.

Upravo zbog toga važno je djeci rano omogućiti kvalitetan način usvajanja znanja i učenja kroz igru kako bi mogla razviti svoje pune potencijale. Što je dijete više izloženo učenju, što više spoznaje nove stvari, što je veća njegova znatiželja, to će biti otvorenije za učenje u kasnijoj dobi. Razne mogućnosti učenja i razna iskustva u usvajanju znanja šiti dječje horizonte i rezultira izvrsnim rezultatima.

Interaktivne igre imaju prednost što djetetu omogućavaju da samo istražuje i određuje tijek svog učenja, razvija znatiželju i snalaženje, pronalazi rješenja problema i razvija memoriju, percepciju te proces kreativnog razmišljanja.

Kako bi dijete razvilo svoj puni potencijal, individualnost i samopouzdanje nije potrebna školska disciplina i rutina, dovoljno je stimulativno i opušteno okruženje unutar doma, koje zadržava njegovu pažnju i dopušta djetetu da uči, istražuje i raste, u kojem može razvijati svoje ideje i kreativno usmjeravati svoju energiju.