Čista Petica VIII - novo

Čista Petica VIII - novo

Temeljito je obrađeno je gradivo Hrvatskog jezika, Biologije, Povijesti, Geografije, Kemije, Fizike te Matematike a zadaci su usklađeni sa nastavnim programom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (HNOS).

 

 

Uz interaktivni dio za rješavanje na računalu, dodana je mogućnost ispisivanje listića sa zadacima za pojedinu cjelinu. Svaki listić dolazi u paru sa rješenjima kako bi se olakšala provjera rješenih zadataka.

Uz učilicu sa više od 2500 tematskih interaktivnih zadataka na CD-u se nalazi i učionica za ponavljanje i vježbanje gradiva iz matematike te igralište sa 8 igara za vježbanje memorije, logike i motorike.

 

Napisano 26.09.2013

Ostale novosti: