NOVO Vrtić u pjesmi Brankice Frančić

NOVO Vrtić u pjesmi Brankice Frančić

Predškolsko doba je doba intenzivnog razvoja djetetova jezika i govora te njegova prilagođavanja jeziku i govoru okoline. Pjesme Brankice Frančić melodijom i ritmom potiču temeljne djetetove potrebe: potrebu za komunikacijom, ali i za kretanjem.

 

 

Iz recenzije Danice Andrešić, logopetkinja i predsjednica Hrvatskog logopedskog društva.

 

Znamo da je predškolsko doba - doba intenzivnog razvoja djetetova jezika i govora te njegova prilagođavanja jeziku i govoru okoline. Pjesme Brankice Frančić melodijom i ritmom potiču temeljne djetetove potrebe: potrebu za komunikacijom, ali i za kretanjem. Sam po sebi govor jest pokret, odmjeren i vremenski ograničen; na primjeru odraslih, igrom i oponašanjem djeca ga savladavaju, usklađuju. 

U odnosu na rad s djecom, ove bismo pjesme mogli podijeliti u nekoliko „radnih” kategorija: 
• prigodne: kronološkim slijedom prate boravak djeteta u vrtiću, opisujući svakodnevni život (Jesen, Dragi sveti Nikola, Proljeće ljetu, Rastanak). Neke su pjesme nastajale u procesu rada, npr. Ivine cipele koja oslikava pripremu djeteta za školu;
• spoznajne: jednostavnošću izričaja i na primjeren način, predstavljaju djetetu svijet oko njega. Potiču dijete na promatranje, slušanje i rasuđivanje (Prijateljstvo, Lijek za naš planet ili Korak);• dramatizacijske: izmjenjivanjem likova (Gljiva i Ivica, Puž i gljiva) omogućuju sudjelovanje više djece u dramatizaciji, razvijaju ne samo slušnu percepciju, zahtijevajući od djeteta da prati slijed i replike, nego potiču i djetetovu pozornost, razvijaju empatiju i osjećaj za dobro i lijepo;
• povijesne: izlažu crtice iz povijesti hrvatskog naroda (Croata-kravata). Jezik je povijesna poveznica naroda, no i u svojoj mijeni ipak prepoznatljiv identitet govornika;
• dijalektalne: (Deca, Kmica i dan, Oblaček) koje njeguju kajkavsko narječje sjeverozapadne Hrvatske. Odlikuju se izvrsnim odabirom riječi jer odražavaju bogatstvo hrvatskog jezika, razvijaju osjećaj pripadnosti sredini. Bogatstvo poznavanja narječja odražava se u bogaćenju rječnika i proširenju dječjih spoznaja. 

 

Sažeto rečeno: sve pjesme u ovoj zbirci, od pitalica Čije je jaje do brojalica Ivo i kiša i „nabrajalica” Bio jednom - bila jednom djeci su istovremeno i poticaj za igru, ali i igra sama. 

Zbog kratkog i jednostavnog izričaja djeci su lako pamtljive, razvijaju slušnu pažnju, potiču maštu i kreativnost. Pozitivno utječu na usvajanje novih riječi, bogate rječnik, potiču jezično izražavanje, osvješćuju postojanje ritma i rime, pravilan izgovor glasova, dikciju i usvajanje naglasaka. 

Višeglasno recitiranje pjesme zahtijeva kontrolirano i upravljano disanje, kao i usklađen tempo govora sa „sugovornikom”, čime se razvija tečnost govora. 

Zahvaljujući rimi, potiču se djetetovi pokreti jer se usklađivanjem ritma govora uz tapkanje, pljeskanje, poskakivanje i slično, zahtijeva uključivanje cijelog tijela u pjesmu i na taj se način potiče i koncentracija. 

Čitajući ove pjesme, ne možemo ne uključiti se u igru koju autorica postavlja pred nas. Na suptilan način uvlači nas u nju pa nesvjesno postajemo sudionicima igre i dječjeg svijeta. Ispisane s humorom i ljubavlju, nastale prateći dječje odrastanje i boravak u vrtiću, pjesme odišu istodobno sigurnošću i mirom, ali i veselom dječjom galamom i „brzim trkom”. 

Činjenica je da djeca upoznaju svijet i uče igrajući se, stoga je jezik u igri i igra u jeziku u ovoj zbirci u pravoj funkciji. 

Napisano 01.06.2012

Ostale novosti: