Pričam vam… stihopriče

STIHOPRIČE su priče napisane u stihovima. Namijenjene su djeci (od vrtićke dobi do 4. razreda osnovne škole), kao i njihovim roditeljima, učiteljima, odgajateljima…, kako za čitanje, tako za izvedbu na pozornici.

Zabavno-poučnog su karaktera, dijelom su napisane hrvatskim standardnim jezikom, a dijelom suvremenim kaštelanskim dijalektom.

Teme su raznovrsne, sabrane u pet dijelova: O vama i za vas, Stvarno ‒ nestvarno, O životinjama, Nama jako važni događaji i Igrokazi ‒ stihokazi.